EN | NL

W&T en LOB

Het programma Wetenschap & Technologie en LOB is gericht op professionalisering van de leerkrachten. Het doel is om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap en Technologie en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) te verankeren in het curriculum.

Hiervoor zijn in het programmaplan drie de deliverables geformuleerd, te weten: 

1)            Implementatie van Wetenschap & Techonologie en LOB in het basisschoolcurriculum

2)            Ontwikkeling van digitaal voorbeeld lesmateriaal

3)            Ontwikkeling van een ‘mobiel techiek lab’

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems