EN | NL

Ouders en huiswerk

Scholen faciliteren leerlingen en hun ouders om thuis in gesprek te gaan over leren. Met als doel de ouders meer zicht te geven wat hun kind leert. En leerlingen zich gesteund te laten voelen door de interesse van hun ouders in hun schoolloopbaan. Dit vergroot de motivatie en zelfvertrouwen van leerlingen in po- bovenbouw en vo- onderbouw. En daarmee hun schoolresultaten. Dit draagt ook weer bij aan betere toekomstkansen voor leerlingen in po- bovenbouw en vo- onderbouw.

Dit project is gehonoreerd door Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en start in december 2018.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee