EN | NL
MENU

Mentoren op Zuid

mentoren op zuid

 

De meeste kinderen en jongeren op Zuid kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken bij het huiswerk, bij loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of bij het ontdekken van hun talent en hun algehele welzijn. Studenten kunnen voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs op Rotterdam Zuid een goede mentor en coach zijn omdat ze niet zo ver van hen afstaan. Via het programma Mentoren op Zuid (MoZ) willen we zo veel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze inzetten als mentor voor leerlingen van Rotterdam Zuid. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Waar mogelijk gebruiken ze daar de voor hen relevante vakkennis om hun begeleiding optimaal in te zetten. Studenten werken in het netwerk van de school van de kinderen, en reflecteren op hun eigen ontwikkeling door wekelijkse intervisie. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professional.

 

Persbericht meer één-op-één aandacht op school: Grootste mentorprogramma van Nederland breidt uit >

Persbericht Wethouder De Jonge neemt Methodiekhandboek Stichting Studentmentoren Rotterdam in  ontvangst >

Stichting Studentmentoren Rotterdam & ANBI regeling >

Mentoren op Zuid in het nieuws >

Factsheet Mentoren op Zuid >

Methodiek handboek >

Bekijk alle filmpjes >

 

 

"Als ik hoor dat mijn mentee door mijn begeleiding minder onzeker is geworden en ook nog van een 4 naar een 8 is gegaan, ja, dan kan mijn dag niet meer stuk!"
tweedejaars HR student, lerarenopleiding wiskunde

 

Opzet 

Programmabureau MoZ ontwikkelt de methodiek, traint de docenten, maakt afspraken met de deelnemende scholen en de instituten van de hogeschool. MoZ is gestart in studiejaar 2014-2015. In de jaren daarna is de methodiek verder ontwikkeld, is er een op mentoring gerichte applicatie ontwikkeld en is er gewerkt aan borging van het programma in de curricula van de verschillende opleidingen van de hogeschool. Ook zijn vele docenten getraind. De samenwerking met de scholen wordt op meer gestructureerde wijze geregeld. In het factsheet wordt de volledige programmaopzet beschreven.

MoZ is aangesloten bij het European Centre for Evidence-Based Mentoring (ECEB). Het ECEB is een netwerk dat beoefenaars, coördinatoren van mentorprogramma's en onderzoekers op één lijn brengt en ondersteunt om kennis en krachtige verhalen te delen met het doel mentorschapspraktijken gedurende de hele levensduur te verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met het MENTOR/ UMB Center for Evidence-Based Mentoring in Boston.

 

 

“Je wordt door één-op-één begeleiding als toekomstige professional enorm uitgedaagd om jezelf als professional te profileren en aan te sluiten bij de leervragen van de leerlingen, maar natuurlijk ook verder kijken dan dit.”
vierdejaars HR student, pedagogiek

 

Het programma wordt geëvalueerd bij studenten en mentees. Een extern onderzoek (processtudie en effectmeting op langer termijn) startte in 2014. Dit externe onderzoek wordt gefinancierd door Stichting De Verre Bergen.

 

Samenwerkingspartners: Stichting de Verre Bergen, Thomas More Hogeschool, Rotterdams Mentorennetwerk, Gemeente Rotterdam, Rotterdamse Onderwijstafel, KC Talentontwikkeling, Champs on Stage, JINC, Iliass El HadiouiFrans Meijers

 

VO & PO scholen Rotterdam Zuid: Avicenna College, Calvijn Business School, het Praktijkcollege Charlois, het Praktijkcollege Zuidwijk, Montfort College, LMC Palmentuin, LMC Veenoord, Olympia College, RVC De Hef, Vreewijk Lyceum, Zuiderpark College, Laurens-Cuportinoschool, OBS Charlois, OBS De Globe, OBS Nelson MandelaOBS Sonnevanck 

 

Hogeschool Rotterdam: Instituut voor Lerarenopleidingen, Instituut voor Sociale Opleidingen, Instituut voor Gezondheidszorg, Instituut voor Financieel Management, Onderwijs en Ontwikkeling, KeuzeBureau (Mentoren op Zuid is als keuzevak toegankelijk voor alle opleidingen)Programmamanager:
 Rineke Kraaij
Programmamedewerkers: Karlijn van AltenMargriet Clement, Gert-Jan van der MaasSoesja Pijlman

"Ik heb de jongeren van Hogeschool Rotterdam hard nodig, dat maakt dit zo'n fantastisch project"
Ruben Bolsius, RVC De Hef over het programma Mentoren op Zuid

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946