EN | NL
MENU

Sense of the City

Sense of the City focust op praktijkonderzoek dat studenten kan helpen om hun eigen professionaliteit te versterken. Oftewel: vooroordelen zijn weggehaald, er ontstaat een toenemend zelfvertrouwen en lef om door situaties heen te kijken en passende aanbevelingen te formuleren.

Grote aantallen studenten van verschillende opleidingen nemen deel aan straatcolleges, een onderzoeksmethode om meer inzicht te krijgen in de stedelijke problematiek en de wijken op Zuid beter te leren ‘lezen’.

De ontwerpen voor (sociale) woningbouw - flats, hoogbouw of eengezinswoningen - bepalen de kaders waarbinnen bewoners en ondernemers handelen en denken, dat is hun leefwereld. In die leefwereld, het publieke domein van de stedelijke ruimte, leren burgers omgaan met de belangrijkste veranderingen in de moderne stad: de toegenomen culturele diversiteit en de vervaging van de harde grens tussen de persoonlijke identiteit en de stedelijke ruimte. En, omdat de media de leefwerelden in een stad op een bepaalde manier weerspiegelen, dragen ook zij bij aan de betekenis die mensen aan bepaalde stadsdelen toekennen. 

Het is gebleken dat de programmalijn ‘Sense of the City’ zich bij uitstek leent om in een vroeg stadium vraagstukken uit de stedelijke praktijk te signaleren en het programma is geschikt om ‘mee te bewegen’ met die vraagstukken uit de praktijk. 

Rotterdam Resilient
Door het creëren van aantrekkelijke woonmilieus zijn mensen die het sociaal en economisch beter krijgen voor Zuid te behouden. Hiervoor zijn forse investeringen nodig in de woningvoorraad en in de randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid van het wonen bepalen. Tegelijkertijd leren burgers omgaan met de belangrijkste veranderingen in het publieke domein van de moderne stedelijke omgeving: de toegenomen culturele diversiteit en de vervaging van de harde grens tussen de persoonlijke identiteit en de stedelijke ruimte. EMI onderzoekt hoe bij te dragen aan de doelstellingen  van het netwerk resilient cities, waar Rotterdam deel van uitmaakt. Veerkracht wordt in steden versterkt door voortdurend te werken aan zeven belangrijke kwaliteiten in mensen, gemeenschappen, organisaties, gebieden, projecten en systemen. Deze kwaliteiten zijn reflectievermogen, vindingrijkheid, robuustheid, reservecapaciteit, flexibiliteit, inclusiviteit en integraliteit. Onderzocht wordt hoe gebiedsgebonden maatschappelijke innovatie bijdraagt aan de veerkracht en toekomstbestendigheid van Zuid.

 

Lees meer in de Sense of the City blogs >  


Partners: wisselend

Instituten: Hogeschool-breed

Kenniscentrum: wisselend 


 
Programmaleider: Marina Meeuwisse

 

 


Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946