EN | NL
MENU

Urban Innovation

Het programma Urban Innovation richt zich op de inrichting van de wijken op Zuid.

Urban Innovation kent drie programmalijnen:

 • Vitale Leefomgeving
 • Particuliere Woningvoorraad
 • Resilient South Rotterdam
   
 • Vitale Leefomgeving 
  In Urban Innovation staat het bouwen van woningen niet los van systemen (dataverzameling) en van de inrichting van de openbare ruimte en de connectie met openbare voorzieningen. Een goede samenhang geeft niet alleen een hogere WOZ-waarde aan de woningen in het gebied, maar veroorzaakt ook een algeheel gevoel van welbevinden onder de inwoners (public value). Gebouwen – systemen – openbare ruimte proberen we in samenhang in het onderwijs te onderzoeken in de (omgeving van) focuswijken op Zuid om te begrijpen waardoor ‘wicked problems’ veroorzaakt worden en wat dan effectieve oplossingen zijn om de negatieve spiraal te doorbreken.

  Vanuit IGO wordt een samenwerking aangegaan met de Veldacademie. Dit is een praktijkgerichte onderzoeksplaats waar studenten van verschillende disciplines aan actuele stedelijke vraagstukken kunnen werken. Onderwerp van onderzoek is bijvoorbeeld het effect van kluswoningen, waarbij bewoners zelf hun woning naar eigen smaak kunnen verbouwen en indelen (plan van aanpak particuliere woningvoorraad is in samenwerking met de Veldacademie in de maak).
 • Particuliere woningvoorraad 
  De woningvoorraad in Rotterdam Zuid is imperfect en bestaat uit veel kleine, goedkope, gestapelde en kwetsbare woningen, verouderd particulier bezit en er is weinig vraag. De eenzijdigheid in de voorraad weerspiegelt zich in de bevolkingssamenstelling. Het realiseren van aantrekkelijke woonmilieus is een manier om de mensen die het sociaal en economisch beter krijgen voor Zuid te behouden. 
 • Resilient South Rotterdam 
  Rotterdam bouwt aan een resilience strategie, die is voorbereid op het overgrote deel van de  kansen en uitdagingen die de toekomst met zich mee zal brengen. De strategie richt zich op een toekomstbestendinge veerkrachtige stad met een daadkrachtige samenleving in balans. 

  Hogeschool Rotterdam sloot zich met de Centres of Expertise RDM en Maatschappelijke Innovatie aan bij die nieuwe koers. 26 juni 2017 in WTC Rotterdam werd de samenwerking tussen de gemeente en de Hogeschool officieel bestendigd in een convenant. Tientallen studenten werken jaarlijks aan een Resilient Rotterdam.

  Studenten werken aan praktijkopgaves en problemen op te lossen middels onderzoek- en ontwerpopgaves. Deze kennis wordt vervolgens wereldwijd gedeeld om resilience beter en globaal te kunnen defineren en verankeren. 

  Programmalijnen van EMI en CoE RDM betreffende Resilience zijn ondermeer:
 • Urban Innovation, gericht op maatschappelijke resilience
 • Urban Adaptive Developent, gericht op fysieke resilience

  Beide programma’s hebben een doorkijk naar de Architectuur Biënnales van 2018 (Societal Resiliance) en 2020 (Physical Resilience).

  Deze programma’s staan nauw in verbinding met het BRIDGE programma en het programma Gezond op Zuid. Het laatste richt zich op het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving die een stimulans is voor ontmoeting, deelname en beleving van Rotterdam Zuid waar mensen geactiveerd worden tot bewuste keuzes ten aanzien van voeding, beweging en mentaal welzijn. Dit landt bijvoorbeeld in de CoP Samen en Anders (S&A) wat een community vormt voor kwetsbare en niet kwetsbare bewoners van een “verticale wijk” (voormalig verzorgingstehuis voor ouderen in Rotterdam Zuid) waar wederkerigheid centraal staat.
 

Studenten gaan aan de slag gaan met vinden van oplossingen voor lastige vraagstukken waar Rotterdam, en met name Zuid, mee worstelt. Zoals sociale ongelijkheid, wateroverlast en cyberhacken. De rest van dat jaar gaan ze afstuderen en we hopen natuurlijk dat ze daarna aan de slag kunnen in Rotterdam. Dit zijn namelijk de nieuwe stadsmakers die Rotterdam nog veerkrachtiger kunnen maken. Partners:
 NPRZ, Veldacademie, corporaties, 

Instituten: IGO, IFM, RMU, IvG

 


 

Programmamanager: Arjen van Susteren
Programmamedewerkers: 
Mark Wissing, Vincent Schipper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946