EN | NL
MENU

Mama's Garden

Mama's Garden is 1,5 jaar geleden ontstaan als een mobiele ontmoetingsplek voor moeders en kinderen in Rotterdam Zuid. Het is een initiatief van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam voortgekomen uit het buddyprogramma voor zwangeren Nieuw in 010, waar wordt samengewerkt met lector Verloskunde en Geboortezorg van het Kenniscentrum Zorginnovatie, Hanneke Torij. Zij doet al jaren onderzoek doet naar kwetsbare zwangeren.

Voor studiejaar 2017-2018 komt Nieuw in 010 als keuzevak te vervallen. Het buddyprogramma wordt geïntegreerd in Mama’s Garden. Studenten die stage lopen bij Mama’s Garden kunnen aan de moeders worden gekoppeld indien zij behoefte hebben aan meer ondersteuning. Het focus punt ligt hierbij op het vergroten van het gevoel van capabel ouderschap van de moeders, het vergroten van het sociale netwerk. Dit alles gericht op het wijknetwerk van de wijk waar de moeder woonachtig is. Studenten zijn afkomstig van zowel de sociale (Social Work) als de gezondheidszorg (Verpleegkunde, Verloskunde) opleidingen.

Bij Mama’s Garden staat het belang van een sociaal netwerk en het vergroten van het gevoel van capabel ouderschap voor (aanstaande) moeders centraal. Studenten van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam (opleiding Animatie, Grafisch Ontwerp en Product Ontwerp) hebben onderzoek gedaan naar behoeften van (aanstaande) moeders op Rotterdam Zuid. Zij constateerden dat er voor (aanstaande) moeders geen fijne of gezellige plek is waar ze elkaar, samen met hun kinderen,  kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Hieruit volgend is de pop out versie van Mama’s Garden ontstaan. Zij kwamen met  een mobiele set, bestaande uit een tafel met een bank, een speeltoren, een mamatoren en een barretje. De set is met subsidie van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Het product bleek echter minder mobiel dan gedacht en het expertisecentrum besloot daarop om Mama’s Garden maandelijks uit te voeren op hun werkplaats gelegen op Zuid.

Na een succesvol half jaar draait Mama’s Garden, mede dankzij een bijdrage uit het programma van Gemeente Rotterdam Stevige Start, nu op vier locaties en is er elke week ergens op Zuid een editie van Mama’s Garden. Wij werken hier nauw samen met de locaties Bibliotheek Feijenoord, Speeltuin de Feijenoordse Middenstip en Huis van de Wijk Carnisse.

Elke locatie bestaat uit een vast team van mbo’ers, hbo’ers en een medewerker van Mama’s Garden. De studenten en leerlingen die meedraaien krijgen in ruil hiervoor studiepunten. Zij leren hoe het is om contact te maken met deze doelgroep, kunnen doorverwijzen naar professionals en geven lichte ondersteuning aan de (aanstaande) moeders. Dit jaar is er ook een succesvolle pilot gedraaid op locatie bij het Albeda College (mbo) bij de jonge moeders klas, deze wordt volgend jaar uitgebreid naar een aantal edities. In september wordt er weer gestart met nieuwe studenten.

Alle moeders uit Rotterdam kunnen gratis deelnemen aan een van de Mama’s Garden bijeenkomsten. Houd onze facebook pagina in de gaten voor data en locaties,  https://www.facebook.com/MamasgardenNieuwin010/.

Zie ook http://profielen.hr.nl/2016/niks-hoeft-in-mamas-garden/

Vacatures

 Bekijk de vacature >>

Artikelen:

Lees het artikel in Profielen >>

Lees het artikel in Tijdschrift voor Verloskundigen >>

Lees het hoogtepuntenverslag van Kenniscentrum Zorginnovatie >>

Lees het verslag van de openbare les van Hanneke Torij >>


Brochures:

Lees hier de algemene informatiefolder >>

Looptijd: doorlopend vanaf november 2014

Financiering: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam.

Betrokkenen (netwerkpartners): Gemeente Rotterdam (Stevige Start), Voorlichters Gezondheid, Ikazia Ziekenhuis, Erasmus MC, Bureau Frontlijn,  CJG Feyenoord, CJG Pre-en Voorzorg, Jongerenloket, Jonge Moeders Netwerk, Home Start Humanitas, Dock Charlois, Hart voor Carnisse, Creatief Beheer, Artevelde Hogeschool Gent en anderen.

Instituten Hogeschool Rotterdam: Instituut voor GezondheidszorgInstituut voor Sociale Opleidingen

Kenniscentrum Hogeschool Rotterdam: Zorginnovatie


 

Programmaleider: Wietske WillemseContact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946