EN | NL
MENU

Partners

Rotterdam zoekt aansluiting bij de grote regionale vraagstukken door onderwijs en onderzoek te verbinden met de praktijk. Juist in die verbinding wordt nieuwe kennis verworven. Deze kennis komt ten goede aan de praktijk en geeft richting aan onderwijsvernieuwing in de opleidingen van toekomstige professionals. Tegen deze achtergrond bouwt EMI met Hogeschool Rotterdam, samen met culturele en sociale pioniers, bedrijfsleven, gemeente, zorg, onderwijs, welzijn, wetenschappers en studenten.

EMI is gericht op meerwaarde, voor studenten, docenten, werkveld en bewoners op Zuid. In een breed netwerk biedt EMI ruimte voor multidisciplinaire teams die werken aan oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke vraagstukken. Realisatie van de programma’s is alleen mogelijk in samenwerking met de opleidingen, kenniscentra, studenten en uiteraard de samenwerkingspartners op Zuid. Draagvlak vanuit politiek, betrokken instellingen en HR is essentieel. Maar ook informatie van de partners en stakeholders is onmisbaar.  

Het programma van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie is doorlopend in ontwikkeling. De contouren van het programma zijn opgesteld in samenspraak met onderwijsinstituten, kenniscentra van Hogeschool Rotterdam en hun netwerken op Zuid. Dit zijn het Instituut voor Sociale Opleidingen, het Instituut voor Lerarenopleidingen, het Instituut voor Gezondheidszorg, het Instituut voor Communicatie en Media- en informatietechnologie, het Instituut voor de Gebouwde Omgeving, de Willem de Kooning Academie, Kenniscentrum Talentontwikkeling, Kenniscentrum Zorginnovatie, Kenniscentrum Creating 010, Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap. 

 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946