EN | NL
MENU

Overbruggen en verbinden

dinsdag 10 juni 2014

Overbruggen en verbinden van leefwerelden
Door: Dr. Marina Meeuwisse

Sense of the City
Samen met studenten Commerciële Economie van Hogeschool Rotterdam - Marouane, Max, Joel en Duco - die de minor Social Marketing volgen is er onderzoek gedaan in de Afrikaanderwijk. In de minor Social Marketing gaan de studenten op zoek naar een maatschappelijk vraagstuk in een wijk op Zuid, in dit geval de Afrikaanderwijk. Het maatschappelijk vraagstuk dat uit het onderzoek naar boven komt, pakken zij aan door eensocial marketing campagne te ontwerpen, met als doel het gedrag van een specifieke groep mensen te veranderen.

Overbruggen
De studenten beginnen met een visueel veldonderzoek in de wijk. De plekken die we bezoeken analyseren we met behulp van het begrip ‘plaatsidentiteit’. Plaatsidentiteit is onder andere een product van de fysieke, gebouwde omgeving. Wanneer we uitleggen wie we zijn, gebruiken we zelfconcepten die informatie over de plaatsen bevatten. Het land waarin we leven, de stad waar we vandaan komen. De plaatsen waar mensen hebben gewoond bepalen de voorkeur voor woonmilieu-voorkeuren. Het geeft ook weer hoe zij zichzelf zien. Mensen beïnvloeden de plaatsen waar ze zichzelf toe vinden behoren en thuis voelen. Het doel van deze observaties is studenten bewust te maken van de eigen professionele normativiteit, en de leefwereld van mensen te betrekken bij vraagstukken.

Bijna altijd ontstaan er tijdens een stadswandeling spontane open interviews met bewoners en ondernemers. Praten met mensen die je niet kent en zelfs nog nooit eerder ontmoet hebt vraagt van studenten te reflecteren op de eigen professionele normativiteit. Met de transacties die tijdens een dialoog plaatsvinden creëren we gedeelde ervaringen en doorbreken we de anonimiteit. Anonimiteit handelt over het feit dat anderen anoniem zijn voor ons – we kennen ze niet - en wij zijn anoniem voor hen - we worden niet gekend. We proberen de optimale conditie van de stad – onpersoonlijkheid en anonimiteit - te begrijpen als een positieve waarde, in tegenstelling tot anderen, die beweren dat het vraagstuk van anonimiteit het cruciale probleem is waarmee stedelingen moeten leren omgaan. Omdat we de meeste mensen die we dagelijks onderweg tegenkomen niet kennen, classificeren we de ander op grond van hun uiterlijke verschijning en de plek waar wij die ander tegenkomen. Dat verandert als we met anderen op straat de dialoog aan te gaan, dan ontdekken we een gedeeld verhaal en zullen we de eigen identiteit kunnen overstijgen: we zijn allemaal mensen.

Bronnenonderzoek
Na deze visuele veldanalyse hebben de studenten het werk van tweedejaars studenten Vastgoed en Makelaardij bestudeerd, die eerder een onderzoek in deze wijk hebben gedaan. En zij hebben deskresearch uitgevoerd. Het studententeam constateert dat 33% van de inwoners in de Afrikaanderwijk een Turkse achtergrond heeft. En, dat blijkt onder andere uit het Jaarrapport Integratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2012, p. 81): een kwart van de Turkse jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar in Nederland heeft geen startkwalificatie, de groep vroegtijdige schoolverlaters is groot is. De kans op vroegtijdig school verlaten heeft, volgens het CBS, ook te maken met verschillen in sociaaleconomische groepen. Gelukkig is dit niet onomkeerbaar: als ouders interesse tonen in de  schoolactiviteiten van hun kind, blijkt dat een preventieve werking te hebben.

Om deze gegevens te toetsen hebben de studenten professionals geïnterviewd: een wijkagent en een vertegenwoordiger van het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit. Uit die interviews is gebleken dat er inderdaad teveel jongeren voortijdig de school verlaten. Daarom heeft het studenten-team besloten om een preventieve sociale marketing interventie te ontwerpen om te proberen het aantal vroegtijdig schoolverlaters met een Turkse achtergrond in de Afrikaanderwijk te voorkomen. Om dat te realiseren werken de studenten samen met vertegenwoordigers van de Koçatepe Moskee in de wijk.

Begrafenisgebed. Foto: Marina Meeuwisse

Studenten krijgen Koran cadeau. Foto: Marina Meeuwisse