EN | NL
MENU

Minoren 14-15

2014-2015

 

Verschillende HR minoren en minoren+ op Zuid. 

In Onderwijsperiode 1 en 2 vonden verschillende minoren(+) waaraan ca. 160 studenten vanuit verschillende HR opleidingen deelnamen. De opdrachten waren in alle groepen gericht op wijken van Rotterdam Zuid en hadden een maatschappelijke, economische en/of communicatieve invalshoek. Studenten leerde de bijzondere kwaliteiten van Zuid kennen en droegen bij aan de oplossing van vraagstukken die spelen in de verschillende wijken op Zuid en deden een unieke ervaring op in de praktijk in een van de meest dynamische delen van Rotterdam.

Hun ervaringen deelden zij op 22 januari 2015 op het evenement 'Zuid Inspireert', die in zijn geheel door vijf studenten van de minor Event Management was bedacht en georganiseerd. Bij dit evenement presenteerden de minoren op venieuwende wijze hun bevindingen en onderzoeksresultaten aan een breed publiek. Klik hier als u meer wilt lezen over dit evenement.

 


Periode: 1-9-2014 t/m 8-2-2015

MINOREN


PR Creating Stories
Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechniologie (CMI)

Zo’n 45 vierdejaars communicatiestudenten van de Hogeschool Rotterdam volgen de minor PR Creating Stories. Deze minor gaat onder meer over hoe de kracht van een goed verhaal ingezet kan worden binnen communicatie. Een onderdeel van de minor is de productie van een film, in groepen van vier of vijf studenten maken verschillende korte filmpjes (1 tot 3 minuten). Gekozen is dit jaar om filmpjes te maken met en van organisties en ondnernemers in De Afrikaanderwijk en zo deze wijk en zijn verhaal te laten zien. 

Bekijk de filmpjes >
 


Kunst- & Cultuurmanagement
Willem de Kooning Academie (WdKA)

Hoe laat je zoveel mogelijk mensen genieten van kunst en cultuur? En dat in een tijd waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt als geldschieter? Met de bezuinigingen van nu vraagt dat niet alleen om creativiteit, maar ook om visie, lef en zakelijk inzicht. Want in de sector kunst en cultuur werk je op het snijvlak van creativiteit en economie. Andere bronnen moeten worden aangeboord. Beschikbare middelen moeten nóg efficiënter en effectiever worden ingezet. Daarmee biedt de zogenoemde crisis nieuwe kansen. Als professional in de sector kunst en cultuur grijp je die kansen met beide handen aan, en weet je de betekenis en beleving van culturele schoonheid voor een groot publiek onder de aandacht te brengen. Dat is kunst- & cultuurmanagement. Dit jaar gaat een groep studenten voor deze minor aan de slag in Oud-Charlois.
 


City Branding
Willem de Kooning Academie (WdKA)

In de minor Citybranding leer je hoe vrije tijd kan bijdragen aan de economie van de stad. Daarvoor bekijk je een stad of gebied vanuit toeristisch-recreatief oogpunt. Je leert kritisch kijken naar ontwikkelingen. Waarom is een gebied of plaats wel of niet succesvol? 

Lees meer >
 


Eventmanagement
Willem de Kooning Academie (WdKA)

Wat is de kracht van een evenement ? Wat maakt een festival tot zo’n groot succes? Wat zit er alle­maal achter? In deze minor nemen we je mee achter de schermen en ontdek jij het antwoord op deze vraag. Je weet hoe je het publiek een onvergetelijke belevenis geeft. De spil daarvan ben jij zelf. Dat is Eventmanagement. Vanuit EMI hebben we de studenten van de minor Eventmanagement de opdracht gegeven een slotevent te organiseren waarin de resultaten van de minoren(+) op Zuid op een informatieve, inspirerende en interactieve manier gepresenteerd worden aan elkaar, het netwerk op Zuid (zowel professionals als actieve inwoners) en medewerkers van de hogeschool.  
 


Opvoedschakels
Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)

Deze minor richt zich op het leren voorkomen of verminderen van opvoedproblematiek binnen een keten van opvoedingsondersteuning. Je leert dus hoe je opvoeders kunt helpen opvoeden. Hierbij kan de ondersteuning in zwaarte variëren, van signalering, pedagogisch advies, een themabijeenkomst, een oudercursus en video-interactiebegeleiding tot competentiegericht werken in multiproblem gezinnen. De minor Opvoedschakels heeft aandacht voor opvoedingsondersteuning op een breed terrein en speelt in op de actuele situatie in de Rotterdamse focuswijken op Zuid.
  


Oncologie
Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) ism de Zorgboulevard

De minor Oncologie is een verdiepende minor specifiek voor verpleegkundigen. Als verpleegkundige werk je regelmatig met patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd. Hoe ga je daar mee om? In deze minor behandelen we het gehele spectrum van zorg: van preventieve en acute zorg tot chronische en palliatieve zorg. Studenten leren meer over diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met een oncologische aandoening en maken kennis met de fundamentele aspecten van kanker, zoals psychische aspecten en palliatieve zorg.
 


Psychiatrie in de praktijk van alle dag
Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) ism de Zorgboulevard

De minor is ontwikkeld voor studenten die (nog) niet willen werken in een GGZ-instelling, maar wel geïnteresseerd zijn in het werken met cliënten met psychiatrische problemen. Deze minor helpt studenten psychiatrische symptomen te herkennen en biedt handvatten om er adequaat mee om te gaan binnen hun eigen beroepspraktijk.
 


Zorg voor kind en jeugd
Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) ism De Zorgboulevard

“Je bent jong en je wilt wat…”
“De jeugd heeft de toekomst…”
“Een kind wint…”

In deze minor gaan studenten aan de slag met vraagstukken op het terrein van de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften.
 


Begeleidingskunde
Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)

De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor leren studenten kijken vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. 


Projectontwikkeling Vastgoed
Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO)

In deze minor maken studenten op Katendrecht kennis met alle relevante aspecten van het projectontwikkelingsvak en de ‘taal’, de werkzaamheden, de stakeholders, de belangen, de risico’s, de doelstellingen en de methodieken van een projectontwikkelaar en moeten zij in staat zijn dit alles toe te passen op een concrete casus danwel een concreet project. De minor Projectontwikkeling Vastgoed is dan ook de perfecte verdieping voor iedereen die na zijn afstuderen als projectontwikkelaar aan de slag wil en die kennis wil hebben van alle aspecten uit dit boeiende vak.
 


Het ontwikkelen van een mobiel techniekmaterialen systeem
Industrieel Productontwerpen (IPO)

Wij hebben geconstateerd dat de scholen geen materiaal voor techniek onderwijs in huis hebben. Ieder voor zich hierin investeren kan onrendabel zijn. Aangezien scholen veelal op loopafstand van elkaar zitten, is het onderzoeken waard hoe geïnvesteerd kan worden in mobiele techniek units, een mobiel techniek lokaal of mobiel techniekmaterialen magazijn, waar scholen samen gebruik van kunnen maken. Voor een dergelijk plan zal een goede haalbaarheidsstudie gedaan moeten worden, voordat ontwikkeling en implementatie gerealiseerd kunnen worden.
 


De Accountant in Business
Accountancy (IFM)

Speciaal voor studenten van de opleiding Accountancy is de minor ‘De Accountant in Business’ ontwikkeld. De minor bestaat uit twee onderdelen: de OAT-theorie en een praktijkonderzoek. In het theoriedeel word je voorbereid op de landelijke toets (OAT), door je te verdiepen in vakken als: Bestuurlijke Informatie Voorziening, Administratieve Organisatie, Externe Verslaggeving en Leer van de Accountantscontrole. In het praktijkdeel maak je een strategische risicoanalyse van een onderneming in de regio Rotterdam en onderzoek je de risico’s en bedreigingen, die de doelstellingen van de onderneming in gevaar brengen.
 


Strategisch HRM
HRM (IBK)

Tijdens deze minor bieden we aandacht aan de functie en rol van HRM. Gedurende het programma word je geconfronteerd met concrete HR-adviessituaties, werk je binnen een projectteam aan oplossingen voor de beroepspraktijk (adviesrapport) en onderzoek je je eigen aannames en overtuigingen ten aanzien van de mens en de rol die arbeid speelt in het leven van de mens. een organisatiecultuur waarbij de medewerkers bewust zijn van hun toegevoegde waarde en deze willen inzetten voor de organisatie. 
 


 

MINOREN+

Meedoen op Zuid
Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)

In deze minor+ wordt onderzocht wat er nodig is om kwetsbare buurten op Rotterdam Zuid weer tot bloei te brengen. Hoe kunnen lege panden weer een functie voor de buurt krijgen, door het ontwikkelen van nieuwe arrangementen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn? Hoe zorgen we voor duurzaam sociaal ondernemerschap, zodat de initiatieven exploitabel zijn en kunnen verduurzamen? In deze minor+ zoomen we, vanuit een multidisciplinair team, in op actuele ontwikkelingen en gebruiken we Rotterdam Zuid als laboratorium.
 


Talentscout
Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)

Overal waar kinderen samenkomen, zien we een grote verzameling van talenten en kwaliteiten.  De een is hoogbegaafd, de ander is wat minder begaafd als het gaat om leren of lezen, maar kan bijvoorbeeld wel weer heel goed tekenen, dansen of zingen of is juist heel sociaal. In de minor+ Talentscout werk je in een multidisciplinair team van studenten en docenten van verschillende opleidingen aan een complex vraagstuk uit de beroepspraktijk. Talentscout richt zich op de talentherkenning en de talentontplooiïng. Uitgangspunt is dat ieder kind talent heeft. Hoe kun jij, de ouder, de leraar, het kind zelf dat talent ontdekken en hoe stimuleer je dat het kind dat talent ontplooit?

De minor+ Talentscout appelleert aan de veelzijdigheid in denken van de studenten. Creëer uitdagende oplossingen voor complexe vraagstukken die zijn gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van kinderen in Rotterdam Zuid.