EN | NL
MENU

Netwerkbijeenkomst juli 2014

"We maken echt meters"

Een jaar na ondertekening van het convenant met NPRZ werden 9 juli in 't Gemaal de eerste acht EMI-programma's gepresenteerd. Deze programma's zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de HR opleidingen, kenniscentra en praktijkpartners op Zuid. Meet de makers!

Na de presentaties interviewden studenten Sarah Maged Ellithy en Mwai Kamsteeg Marco Pastors, directeur van NPRZ, en Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Ook kwamen hun ervaringen als mentor op Zuid aan bod. Zij noemden onder andere dat het onderwijs erg op cijfers is gefocust. Echte lastpakken in de klas kunnen beter apart extra aandacht krijgen. Dat is een oplossing voor deze leerlingen zelf, vonden zij, en zorgt daarbij ook voor meer rust in de klas. Het doorbreken van de negatieve cirkel is het doel van meer individuele aandacht voor lastige leerlingen. De studenten stelden dat je daar aanvullend op het mentor-programma een aanpak voor zou moeten ontwikkelen. 

Wat betreft Ron Bormans "moet in alle opleidingen voor de connectie met Rotterdam gekozen worden. Waarbij je op Zuid heel veel vanuit je professie kunt laten zien." Marco Pastors benadrukte dat "de rol van studenten op Zuid van niet te onderschatten waarde is. Studenten zitten nog niet vast in een professioneel handelingspatroon en bezien de situatie op Zuid met een zekere onbevangenheid en open mind." Hij nodigde de studenten uit om hun bevindingen over de vraagstukken die spelen te benoemen en aan te geven hoe NPRZ en HR hier gevolg aan kunnen geven. Zowel Marco Pastors als Ron Bormans merkten op dat er in een jaar tijd veel tot stand gekomen is.  

Zo voor de zomer een goed moment om terug te blikken en nu kijken we weer vooruit, naar een nieuw schooljaar en het verder uitbouwen van alle programma's.
 
 


Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946