EN | NL
MENU

Lessen uit Rotterdam #2

Lessen uit Rotterdam

Woensdag 3 september 2014

Academie van de straat
Door: dr. Marina Meeuwisse en Renee van Laar

studenten op zuid

Het onderwijs, dat gaat ons allemaal aan. Op verjaardagen of partijtjes zal het vast wel eens ter sprake komen. Want: wie heeft er geen mening over? En terecht: het onderwijs is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst.


teachers skills

            Bron: http://careers2030.cst.org/jobs/teacher/

Trendwatchers signaleren dat docenten in 2030 het klaslokaal hebben verlaten en in de buitenwereld zullen lesgeven. Dat is nodig omdat de wereld snel verandert, slimme en creatieve docenten moeten ervoor zorgen dat studenten de vaardigheden en kennis hebben om flexibele, levenslang lerende professionals te zijn.

En omdat studenten op straat leren dat de theorie in de praktijk altijd weerbarstig is en er anders uitziet dan in de boeken staat geschreven, leren zij omgaan met onzekerheid. Dat is nodig want onzekerheid is, in een zich snel veranderende wereld, de comfortzone is voor toekomstige professionals. Als het lukt dat studenten zich dat eigen maken, zullen ze ervaren dat blijven leren, ook als je al een baan hebt, voor hen een natuurlijk gegeven is.

wijkatelier

Onzekerheid is de comfortzone van de professional
U leest hier een beknopte terugblik op straatcolleges en ontmoetingen in Rotterdam in het academiejaar 2013-1014. We hebben met 126 studenten van verschillende opleidingen zo’n 71 wijkwandelingen gedaan in 17 verschillende buurten. Tijdens zo’n wijkwandeling doen we aan wijk-wiskunde: we fotograferen het gebied en leggen de leefwereld van bewoners en ondernemers vast. We bezoeken elke buurt minimaal drie keer, op verschillende tijdstippen van de dag en verschillende dagen van de week. Studenten Commerciële Economie hebben aan de Noordoever onderzoek gedaan, in Kralingen, de Agniesebuurt, het Oude Noorden, het Laurenskwartier en West. Zij zijn ook in buurten op de Zuidoever geweest: Feijenoord, Bloemhof, Afrikaanderwijk. Studenten Sociale opleidingen hebben onderzoek gedaan in buurten in Bloemhof, Carnisse en de Tarwewijk. In totaal hebben we 51 kinderen gesproken, 

230 volwassen bewoners, 21 ondernemers, 7 ex-gedetineerden, 21 professionals en 23 werkgevers. Al die spontane gesprekken, die we tijdens een wijkwandeling opdoen, registreren we zodat we ze achteraf kunnen analyseren en leren wat er speelt in buurten.

 school

Maar wat leren studenten dan op straat?
Studenten krijgen met regelmaat spontane colleges van bewoners en leren dan hoe bewoners aankijken tegen de buurt, en organisaties, zoals de gemeente. Studenten horen van werkgevers en professionals hoe het werkproces verloopt, welke mensen er werken en welke vraagstukken voor werkgevers en professionals soms knellen. Van kinderen leren studenten hoe het is om in de wijk te wonen, te spelen en naar school te gaan. Van ex-gedetineerden hebben studenten geleerd hoe lastig het is om het normale leven weer op te pakken en wat de ex-gedetineerden daar zelf al dan niet aan doen. Een student typeerde het als volgt: “Mevrouw, wat we hier zien en horen, dat kun je niet op Google vinden.” Een andere student vertelt: “De Oranjeboomstraat is een straat waar je verschillende sferen, culturen en bewoners ziet. Een straat waar je achter elk steegje parels aan informatie kan vinden en waar de bewoners meer dan behulpzaam zijn. Het bezoek aan de Oranjeboomstraat heeft mij erg veel nieuwe blikken gegeven op het kijken naar het leven in en achter een straat. Ook ben ik zelf wat breder gaan kijken naar hoe een wijk plaatsidentiteit kan geven aan zijn straten. En ik heb geleerd nog meer te communiceren met bewoners, als je met een vrolijke geïnteresseerde indruk wat vraagt zal je bijna altijd worden geholpen.” Een andere student zegt: “Het was in het begin erg zoeken maar mijn rol als pedagoog. Maar toen we de wijk gingen onderzoeken werd dit me al snel duidelijk. Er zijn veel scholen en speelgelegenheden voor kinderen. Als de kinderen niet de kans krijgen om lekker vrij buiten te spelen, leren ze de gevaren van het buiten zijn en het verkeer niet kennen.”

En wat leveren die straatcolleges op?
Studenten Commerciële Economie hebben campagnes gemaakt om sociale vraagstukken onder de aandacht te krijgen. Aandacht voor Sociaal ondernemerschap, stimuleren dat ondernemers jongeren uit de wijk in dienst nemen in samenwerking met RadarUitvoering. Er zijn vier campagnes gemaakt met als doel stimuleren dat werkgevers ex-gedetineerden in dienst nemen (4 groepen) in samenwerking met International Corrections and Prisons Association (ICPA). Er is een campagne gemaakt die aandacht vraagt aan werkgevers om mensen met een beperking in dienst nemen (2 groepen), in samenwerking met Stichting Pameijer. Er is een boekenlegger gemaakt, zodat lezers weten dat er meer vrijwilligers nodig zijn om laaggeletterden te ondersteunen in het leren omgaan met geschreven taal (1 groep) in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven.

Kansen voor vrije-uitloop ambtenaren en professionals
 Studenten sociale studies hebben foto’s voorgelegd aan bewoners en hun reactie daarop gevraagd. Een student vertelt: “Wat me het meest is bij gebleven is dat het laten zien van een foto (die je in je vooronderzoek hebt gemaakt) zoveel verschillende dingen kan oproepen. Dat laat maar weer eens zien, dat een alle mensen anders zijn en een andere beleving hebben. Afhankelijk van hoe ze zijn opgegroeid, waar ze zijn opgegroeid en wat ze hebben meegemaakt.”Zo hebben studenten ervaren dat de leefwereld volgens bewoners er anders uitziet dan zij zelf van te voren veronderstelden. In Bloemhof bij het Ericaplein, DE ontmoetingsplek voor bewoners, waarderen bewoners de multiculturele samenstelling van de wijk positief. Rond de Kiefhoek in Bloemhof verschilt de tevredenheid over de buurt: traditioneel Nederlandse mensen zijn minder tevreden dan andere Rotterdammers.Ook in Bloemhof, rondom de Lange Hilleweg, ervaren bewoners dat de overheid moeizaam te benaderen is. En als het al gelukt is om contact te leggen, blijven de resultaten uit. Op de Wolphaertsbocht is de situatie ronduit kind-onvriendelijk: de afwezigheid van zebrapaden en het cameratoezicht versterkt een gevoel van onveiligheid. In de Tarwewijk vertellen bewoners over de moeizame contacten die zij hebben met de woningbouwcorporatie om de staat van onderhoud van de woningen te verbeteren, van buurten in kaart gebracht en op grond daarvan adviezen geformuleerd. In deze buurten liggen kansen voor vrije-uitloop ambtenaren en professionals, die door nieuwsgierig scharrelend door de wijk jutten en kansen zien in de blinde vlekken die zij ontdekken.

 student

Ook dit academiejaar geven we weer lessen op straat. Deze week zijn we begonnen met studenten Vastgoed en Makelaardij. Op de agenda staat onderzoek in de wijken: Pendrecht, Lombardijen, Katendrecht, Carnisse, Zuidwijk, Vreewijk, Afrikaanderwijk, Wielewaal, Oud-Charlois, Bloemhof, Tarwewijk, Feijenoord, Hillesluis, Sportdorp, Kop van Zuid.

U hoort nog van ons!