EN | NL
MENU

Meer werk in eigen wijk

maandag 16 maart 2015
 
Social Return Rotterdam Zuid: ‘meer werk in eigen wijk’
Door: Gert-Jan van der Maas


Graag wil ik mijn ervaringen met en gedachten over social return delen. Ervaringen die worden opgedaan door het onderzoek naar social return binnen het EMI programma Social Return bij de partners van het bedrijvennetwerk Ik Zit op Zuid (IZOZ). Dit bedrijvennetwerk heeft zich gecommitteerd aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit onderzoek wordt uitgevoerd met docent-onderzoekers, studenten van de opleidingen Human Resource management, Bedrijfseconomie en Accountancy.

Social return is een instrument voor de invulling van sociale participatie bij bedrijven en maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Social return richt zich op het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor  mensen met  een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk kunnen komen.

De overheid beheert de maatschappelijke problemen, maar de oplossingen worden steeds meer gezocht bij de burgers en bedrijven zelf (Participatiewet en Sociaal akkoord, 2013). Hoe bedrijven en burgers daarmee omgaan is een nieuw pad dat door burgers/professionals, bedrijven en overheid zelf zal worden aangelegd. 

Waarom is onderzoek naar social return relevant?

  1. Uit onderzoek van Ipso Facto in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken blijkt dat ‘op dit moment onvoldoende zicht is op de toepassing van social return en op de resultaten ervan in termen van re-integratie.’ (Ipso Facto, 2014)
  2. Er moet aandacht komen voor betere toepassing van social return, informatievoorziening (intern en extern) en monitoring van de resultaten.
  3. In de informatiemail van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2014 wordt gevraagd om meer aandacht te geven aan het realiseren van duurzaam rendement voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
  4. Uit de voortgangsrapportage van het NPRZ blijkt dat het buitengewoon weerbarstig is om bewoners naar werk te begeleiden. Genoemde oorzaken zijn de complexiteit van regelgeving, cultuurverschillen tussen maatschappelijke sectoren, en de handelingsverlegenheid.  

Wat wordt onderzocht?
Er wordt een nulmeting uitgevoerd naar social return onder de partners van IZOZ. Hiermee willen wij ervaringen, doelen, invulling en methodiek vaststellen tussen de partners (o.a. bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en re-integratiebureaus). Rotterdam Zuid kenmerkt zich door: een laag gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, een hoog percentage huishoudens met een uitkering, een laagopleidingsniveau en een gemiddeld lage WOZ –waarde van woningen. Dit is aanleiding geweest van het starten van een nationaal programma dat zich richt op zeven focuswijken op Rotterdam Zuid.   

Wat is de rol van het onderwijs?
Studenten zijn de nieuwe professionals van morgen. Het is winst als studenten tijdens hun studie in aanraking komen met maatschappelijke vraagstukken in een stad als Rotterdam. Social return biedt een instrument aan om als bedrijf/organisatie na te denken over de invulling van hun sociale participatie. Ik hoop dat onze toekomstige professionals op hun eigen werkplek een verschil kunnen maken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen naar werk of aan werk(ervaring) helpen. Een verschil maken kan zeker ook in Nederland. Daar voor hoef je niet per se naar een ver land toe te gaan. 

Gert-Jan van der Maas is vanaf 1 november 2014 actief als programmaleider van Social Return voor het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie. Verder is hij actief bij het kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap op het terrein van sociale innovatie. 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946