EN | NL
MENU

Organisatie

Klik op de afbeelding om te vergroten.

 

Zoals in de organigram te zien is, heeft EMI een stuurgroep en een programmaraad. Zij komen een aantal keer per jaar samen en ondersteunen EMI in haar organisatie.

 

Stuurgroep

Marco Pastors

Ik Zit Op Zuid (IZOZ), Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

Marco Pastors is directeur bij Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit is een programma waarbij Rijk, gemeente, onderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven samenwerken aan een nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid. NPRZ richt zich op het wegwerken van de achterstanden van de bewoners en op het verbeteren van het leven op Zuid. Samen zetten ze hun schouders onder de verbetering van Zuid. Dit moet er toe leiden dat Rotterdam Zuid het over twintig jaar net zo goed doet als de andere drie grote steden in ons land.

Marco Pastors is gestart in de Politiek bij Leefbaar Rotterdam. Eind 2011 werd bekend dat hij als topambtenaar NPRZ gaat leiden. 

Angelien Sanderman

College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Angelien Sanderman is sinds 15 september 2014 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Na haar hbo-opleiding Logopedie in Hengelo is zij afgestudeerd in de taal- en spraakpathologie aan de Universiteit Nijmegen. Daarna is zij werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Perceptie Onderzoek (een samenwerkingsverband tussen TUE en Philips) en gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Haar loopbaan kreeg verder vervolg bij KPN en daarna bij TNO, waar zij diverse managementfuncties heeft bekleed van manager research tot directeur Markt. Daarbij was ze onder andere verantwoordelijk voor de operationele aansturing, marktbewerking, cultuur-en verandertrajecten. In haar functie bij TNO gaf zij leiding aan het expertisegebied Earth, Life and Social Sciences met 1400 professionals op het gebied van toegepast onderzoek.

Carolien Dieleman

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Carolien Dieleman is al vroeg in haar haar carrière werkzaam in Rotterdam. Zij startte bij Stichting Welzijn in Feijnoord als deputy director, vervolgde haar weg als medewerker bij Culturele Hoofdstad, werd projectleider bij de gemeente en was projectmanager art & culture event KOORTS. Ze kent de stad inmiddels van binnen en van buiten. De stap naar directeur bij EMI was een logisch vervolg. Haar ambitie om met het expertisecentrum iets te betekenen voor Rotterdam Zuid is sterk. En het werpt zijn vruchten af; Inmiddels heeft EMI 9 lopende programma's, 327 leraren waarmee ze samenwerken, 275 partners op Rotterdam Zuid en dat allemaal in twee jaar tijd.

 

Programmaraad

Naïma Azough              

voormalig Kamerlid, opgegroeid in Rotterdam-Zuid, journaliste en documentaire maker

Naïma Azough (1972) is een Nederlandse politica van Marokkaanse afkomst, die van 2004 tot 2010 lid was van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Zij was eerder lid van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003. Azough komt oorspronkelijk uit Marokko en kwam in het kader van de gezinshereniging op driejarige leeftijd naar Nederland. Zij groeide op in Rotterdam-Zuid als dochter van een metaalarbeider.

Zij werkte als freelance programmamaker, onder andere bij het politiek-cultureel centrum De Balie en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ook werkte zij als redacteur voor Meetingpoint van de Nederlandse Moslim Omroep, redacteur bij het radioprogramma De Andere Wereld van de IKON en als medewerker van het GroenLinks Magazine. In 1999 publiceerde de aankomend politica twee boeken: "Het patatpantheon: de groepscultuur van een nieuwe generatie" (waarvan zij redacteur was) en "Marokkanen, landgenoten: drie generaties Marokkanen in Nederland". Vervolgens werkte zij als staflid bij Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa.

Simone Rots

partner Crimson, architectuurhistoricus

Simone Rots is een architectuurhistoricus en partner van Crimson architectuurhistoricus, een bureau dat de hedendaagse stad als uitgangspunt, Crimson werkt, schrijft, adviseert en leert op het gebied van stedenbouw en architectuur, combineert historisch onderzoek en de productie van projecten.

Simone Rots was de directeur van Hofbogen BV en verantwoordelijk voor de transformatie van een negentiende eeuwse monumentale treinviaduct, wat heeft geleid tot ervaring in creatieve manieren van organiseren en financiering van de herontwikkeling van cultureel erfgoed. De Mini Mall, een shoppingmall in het voormalige Station Hofplein, was een van de resultaten. Simone Rots is ervaren in het ontwikkelen van (culturele) evenementen op het gebied van architectuur en stedenbouw en werkte als projectleider van WiMBY!, een stadsvernieuwingsproject in Rotterdam/Hoogvliet, de International Architecture Biennale Rotterdam 2005 en Rotterdam 2001, culturele hoofdstad van Europa. Ze is lid van verschillende instellingen en is bezig met haar doctoraat aan de Technische Universiteit van Delft op het onderwerp van modernisme en stedelijke informaliteit.

Iliass El Hadioui

promovendus Sociologie Erasmusuniversiteit op stadssociologie, sociale psychologie, jeugdstudies

Promotieonderzoek naar de relatie tussen gepercipieerde sociale uitsluiting en identificatie met Rotterdam en Nederland onder Rotterdamse schoolgaande jongeren tussen de 15 en 27 jaar: de verhouding tussen straatcultuur en schoolcultuur; patronen van sociale uitsluiting en identificatie onder Rotterdamse schoolgaande jongeren met uiteenlopende religieuze en etnische achtergronden. De verhouding tussen een islamitische identiteit en stedelijke en nationale identiteiten. De straatcultuur is volgens hem de primaire bron van ellende. Hij benadert overlastgevend gedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren vanuit een meer sociologische invalshoek. In zijn analyse voert hij aan, dat juist de mismatch tussen de straatcultuur met de school- èn de thuiscultuur veel meer aanknopingspunten biedt om het overlastgevend gedrag te verklaren. Hij stelt voor om de directe leefomgeving van de overlastgevende jongeren (de woonwijk, de school, het gezin) als uitgangspunt voor analyse te nemen, omdat De Marokkaanse Cultuur dat gedrag onvoldoende verklaart. Daar komt nog bij dat de kernwaarden, zoals via sociologisch onderzoek aangetroffen in Marokkaans-Nederlandse gezinnen, ook haaks staan op het deviante gedrag dat een deel van die jongeren vertoont. Wij dagen scholen uit om samen met ons naar een verdere uitwerking van deze richtinggevers te zoeken.

Hij behaalde een bachelor 2 Moderne Theoretische Sociologie. Stad als woonmilieu is het thema van zijn Master GVB.

Frans Spiering

lector Opgroeien in de Stad Hogeschool Rotterdam en programmadirecteur Kenniscentrum Talentontwikkeling

In 1996 promoveerde hij als socioloog en methodoloog van sociaal-wetenschappelijk onderzoek met het proefschrift Op eigen kracht - een onderzoek naar het dagelijks leven van logementbewoners aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar stedelijke vernieuwing, talentontwikkeling en sociaal werk en legt verbindingen tussen deze drie thema's. In totaal schreef hij meer dan 15 boeken en 90 artikelen in boeken en tijdschriften. Hij maakt deel uit van Landelijk lectorenplatform Zorg en welzijn, de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW) en hij is adviseur van het bestuur van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ). Ook doet hij jaarlijks de beoordelingen van projectvoorstellen van ZonMW.

Rob Elgershuizen         

directeur Instituut voor Lerarenopleidingen bij Hogeschool Rotterdam

Rob Elgershuizen heeft van 1977 t/m 2006 bij BOOR gewerkt. Was directeur binnen verschillende scholen van speciaal onderwijs, onder meer bij de Kring, de Rotonde en was sector directeur Zorg op de Olympiaweg. Binnen BOOR is Rob Elgerhuizen de oprichter geweest van BOOR Expertise. Verder is hij de oprichter/bedenker van de Onderwijs Opvang Voorziening in Rotterdam (OOVR’s), in samenwerking met CVO en LMC.

Vanaf 2006 is Rob Elgershuizen werkzaam binnen Hogeschool Rotterdam. Van 2006 t/m 2011 als voorzitter van het Instituut voor Sociale Opleidingen en vanaf juli 2011 tot heden als voorzitter van het Instituut voor Lerarenopleidingen.